Контакти

За да се свържете с нас посетете нашата фейсбук страница:

https://www.facebook.com/rockeffection/?fref=ts

Или e- mal адреса на групата:

effectrockband@abv.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Официален сайт на групата